Historie domu čp. 294 ( dříve čp. 48 ) od poloviny 19. století.

Do roku 1857 zde stávala dřevěná chalupa pana Bartáčka, kupce.Tuto chalupu poškodila při sesutí hradební věž, která zde stávala při jižní bráně v Hankově ulici ( nyní Revoluční ) .Roku 1862 paní Bartáčková ,vdova, vystavěla dům čp. 294. V roce 1880 jej ( na Velký pátek ) koupil pan František Bier. Již v roce 1879 zde zařídil obchod zbožím osadnickým. Roku 1885 nechal zbourat zadní dřevěné domky a vystavěl nový dům z cihel. Od tohoto roku, na přání zdejších továrníků, zavedl obchod s výrobky ze železa a oceli. V roce 1911 vyprodal František Bier zboží osadnické a věnoval se pouze oboru železářskému a barvářskému.

Od roku 1918, po smrti Františka Biera, vedl Obchod železářský jeho syn Rudolf Bier. V roce 1927 nechal přistavět, na místě zahrádky, staviteli Františkem a Otto Valouchem novostavbu s rovnou střechou, první v centru města. V roce 1932 nechal postavitstavitelem O. Valouchem dvoupatrový, rohový, železobetonový dům. Od roku 1939 zde zařídil prodejnu potřeb malířských a natěračských, truhlářských, ostatního železářského zboží a potřeby pro kuchyň. Od 1.1.1949 byla prodejna komunistickou vládou znárodněna a přešla pod národní podnik Kovomat. V roce 1951 zde byla zrušena a přestěhována do prodejny Kovomat na náměstí ( dříve Karel Kohn ). Zde od roku 1951 vzniklalékárna “ Medika „, jediná ve městě. Současně byly postupně znárodněny a likvidovány tři dvorské lékárny : U lva ( lékárna PhMr. Františka Šternberského – na pěší zóně v Revoluční ulici v domě čp. 74, dnes IPB banka ), U černého orla ( lékárna RNDr.PhMr. Františka Procházky , později PhMr. Alice Procházkové – Pirochové, dnešní GE Capital Bank v Palackého ulici čp. 105, naproti římskokatolickému děkanství ) a U Krakonoše ( lékárna PhMr. Julia Šébla – v Riegrově ulici čp. 331, pod prodejnou nábytku pana Béma ). Lékárna později přešla pod OÚNZ Trutnov pod názvem 05-10-02, od roku 1990 po rozpadu OÚNZ pod Sdružení lékáren okresu Tutnov.

Od 14. května 1994 nese s novým provozovatelem PharmDr. Vítem Hojným nové jméno Stará lékárna. Od 21. srpna 1996 je nově přeměněn interiér lékárny, na němž se podílel ing. arch. Michal Flašar, CSc