Historie domu čp. 294 ( dříve čp. 48 ) od poloviny 19. století.

Do roku 1857 zde stávala dřevěná chalupa pana Bartáčka, kupce. Tuto chalupu poškodila při sesutí hradební věž, která zde stávala při jižní bráně v Hankově ulici ( nyní Revoluční ) .Roku 1862 paní Bartáčková ,vdova, vystavěla dům čp. 294. V roce 1880 jej ( na Velký pátek ) koupil pan František Bier. Již v roce 1879 zde zařídil obchod zbožím osadnickým. Roku 1885 nechal zbourat zadní dřevěné domky a vystavěl nový dům z cihel. Od tohoto roku, na přání zdejších továrníků, zavedl obchod s výrobky ze železa a oceli. V roce 1911 vyprodal František Bier zboží osadnické a věnoval se pouze oboru železářskému a barvářskému.

Od roku 1918, po smrti Františka Biera, vedl Obchod železářský jeho syn Rudolf Bier. V roce 1927 nechal přistavět, na místě zahrádky, staviteli Františkem a Otto Valouchem novostavbu s rovnou střechou, první v centru města. V roce 1932 nechal postavit stavitelem O. Valouchem dvoupatrový, rohový, železobetonový dům. Od roku 1939 zde zařídil prodejnu potřeb malířských a natěračských, truhlářských, ostatního železářského zboží a potřeby pro kuchyň. Od 1.1.1949 byla prodejna komunistickou vládou znárodněna a přešla pod národní podnik Kovomat. V roce 1951 zde byla zrušena a přestěhována do prodejny Kovomat na náměstí (dříve Karel Kohn). Zde od roku 1951 vznikla lékárna “ Medika „, jediná ve městě. Současně byly postupně znárodněny a likvidovány tři dvorské lékárny : U lva (lékárna PhMr. Františka Šternberského – na pěší zóně v Revoluční ulici v domě čp. 74, dnes IPB banka), U černého orla ( lékárna RNDr. PhMr. Františka Procházky , později PhMr. Alice Procházkové – Pirochové, dnešní GE Capital Bank v Palackého ulici čp. 105, naproti římskokatolickému děkanství) a U Krakonoše (lékárna PhMr. Julia Šébla – v Riegrově ulici čp. 331). Lékárna později přešla pod OÚNZ Trutnov pod názvem 05-10-02, od roku 1990 po rozpadu OÚNZ pod Sdružení lékáren okresu Trutnov.

Od 14. května 1994 nese s novým provozovatelem PharmDr. Vítem Hojným nové jméno Stará lékárna. Od 21. srpna 1996 je nově přeměněn interiér lékárny, na němž se podílel ing. arch. Michal Flašar, CSc Od 1.12.2003 se změnila lékárna na právnickou osobu – Stará lékárna, s.r.o.. Od roku 2013 je lékárna členem sdružení nezávislých českých lékárníků „Magistra“.