Věrnostní program – zákaznická karta

 • Klient získá kartu zdarma na vyžádání v lékárně po podpisu „přihlášky“, která slouží jako Souhlas klienta se zpracováním osobních údajů dle požadavků zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

 • Věrnostní program bude spočívat v načítání bodů do konta vázaného na klientskou kartu v závislosti na hodnotě nákupu volně prodejných přípravků a hodnotě receptů, které si klient hradí celé sám.

 • Karta je přenosná.

 • Body nasbírané do konta se při uplatnění tohoto konta převádějí na peníze, které může klient využít k částečné nebo úplné úhradě nákupu volně prodejných přípravků. V případě využití konta k částečné úhradě nelze tuto úhradu kombinovat s poukázkami.

 • Body z více kartiček nelze kombinovat.

 • V případě ztráty nebo poškození  karty bude klientovi poskytnuta při požádání karta nová.

 • Peníze odpovídající bodům ve věrnostním kontu nejsou právně vymahatelné.

 • Využitím výhod zákaznické karty vyjadřuje zákazník svůj souhlas s pravidly věrnostního programu.

 • Sleva až 50% se váže k věku pacienta do 15 let a od 60 let, dle čísla pojištěnce na receptu. Sleva je z aktuálního doplatku přípravku, až do výše reálné obchodní přirážky lékárny. Týká se doplatků na léky částečně hrazené ze zdravotního pojištění. Pro klienty s věrnostní kartou.

PARKOVACÍ MÍSTA - možnost zaparkovat přímo u lékárny

PŘEHLED KULTURNÍHO DĚNÍ VE MĚSTĚ

Můžete u nás platit

Dárkové poukazy

Příjímáme poukázky

Další z výhod pro naše zákazníky jsou ordinace lékařů v blízkosti lékárny

MUDr. Tomáš Deml
Specializace: Praktický lékař pro dospělé
Adresa: Náměstí Odboje 294, Dvůr Králové nad Labem 54401
Telefon: 499 320 418

Ordinační doba:

Po

7 – 12

13 – 14.30

Út

7 – 12

13 – 14.30

St

7 – 11

14 – 18

Čt

7 – 12

7 – 12

13 – 14.30

MUDr. Martin Topol’ský
Specializace: Praktický lékař pro dospělé
Adresa: Rooseveltova 315, Dvůr Králové nad Labem 54401
Telefon: 499 320 502

Ordinační doba:

Po

7 – 13

Út

7 – 13

St

7 – 13

13 – 18

7 – 13

MUDr. Markéta Štěpánková
Specializace: Praktický lékař pro dospělé
Adresa: Rooseveltova 459, Dvůr Králové nad Labem 54401
Telefon: 499 320 501

Ordinační doba:

Po

7:00-10:00

bez objednání

Út

7:00-11:00

bez objednání

St

7:00-10:00

bez objednání

Čt

7:00-10:00

bez objednání

7:00-10:00

bez objednání

Po

10:00-12:00

na objednání

Út

St

10:00-12:00

na objednání

Čt

10:00-12:00

na objednání

10:00-12:00

na objednání

Po

12:45-14:00

na objednání

Út

14:00-18:00

na objednání

St

Čt

12:45-15:00

na objednání

12:45-14:00

na objednání

MUDr. Jindřiška Šnajdrová , Lékařky,s.r.o.
Specializace: Praktický lékař pro dospělé
Adresa: Rooseveltova 315, Dvůr Králové nad Labem 54401
Telefon: 499 320 796

Ordinační doba:

Po

7 – 10

14 – 18

Út

7 – 12

13 – 14

St

7 – 12.30

Čt

7 – 12.30

Domov
sv. Josefa 13 – 14.30

7 – 12

13 – 14

Mezi častými dotazy pacientů je problematika předepisování receptů, zejména pak jejich platnost. Předepisování léčivých přípravků je řízeno vyhláškou č.329/ 2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb. Následující přehled má sloužit jen k základní orientaci.

Rozlišujeme následující lékařské předpisy:

1) elektronické – na tento typ receptu může lékař psát opět od 1.3.2020 dvě položky. Platnost tohoto receptu je obvykle 14 dní počínaje dnem po jeho vystavení, lékař jej může prodloužit maximálně na 1 rok. Na jeden výdej u léků, které jsou psány na účet zdravotní pojišťovny, lze napsat a vydat takový počet balení a dávek, které odpovídají dávce na 3 měsíce. Na delší období musí lékař napsat opakovací recept, jeho platnost je obvykle 6 měsíců (max. 1 rok). Na opakovací recept nelze předepsat návykové látky (např. některá psychofarmaka nebo léky proti bolesti). Recepty z pohotovosti platí nadále jen následující den po vystavení receptu.

Lékárník načte elektronický recept pomocí kódu z úložiště elektronických receptů. Tento kód receptu musíte lékárníkovi poskytnout. K tomu slouží následující možnosti:

 • kód Vašeho občanského průkazu (lze u průkazů novějšího typu; musí být platný !; lékař musí mít Vaše jméno a příjmení zavedeno na receptu stejně jako v registru obyvatelstva, jinak není tento způsob funkční), kód občanského průkazu přiložíte ke čtečce v lékárně.
 • QR kódem na Vašem telefonu (objeví se po rozkliknutí příslušné SMS zprávy), opět přiložíte tento kód ke čtečce v lékárně.
 • průvodkou elektronického receptu, kterou Vám vytiskne lékař (vypadá to obvykle stejně nebo velmi podobně jako klasický listinný recept, s tím rozdílem, že místo razítka a podpisu je vytištěn EAN kód a alfanumerický kód).
 • nadiktujete lékárníkovi alfanumerický kód ve Vašem telefonu (najdete po rozkliknutí příslušné SMS zprávy, přímo na začátku této zprávy, obsahuje 12znaků obvykle ve formátu XXXX XXXX XXXX), je vhodné si tento kód doma přepsat na papír.

2) listinné – klasický recept s razítkem a podpisem lékaře. Od 1.6.2020 lze psát na tento  typ receptů jen jednu položku a nelze je psát jako opakovací. Platnost těchto receptů je stejná jako u elektronických receptů (viz. výše).

3) listinné s modrým pruhem – na tento typ receptu může lékař předepsat jen jednu položku. Platnost opět obvykle 14 dní počínaje dnem následujícím po jeho vystavení, lékař může prodloužit až na 30dní. Pacient přinese do lékárny první list a první průpis tohoto receptu.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/